Loomad

Ohtliku koera saamiseks peate läbima psühholoogilise testi ja mitte omama karistusregistrit

Pin
Send
Share
Send
Send


Potentsiaalselt ohtlikud tõud on:

    • Ole täisealine (esitledes D.N.I valguskoopiat)
    • Ärge esitage karistusregistrit mõne juhtumi kohta, näiteks varavastaste kuritegude, kõlbluse, seksuaalse vabaduse ja tapmise vastu. Selle tõestamiseks peate lisama kurjategijate tõendi, mis on saadud karistusregistrite registris, ja kinnituse selle kohta, et teda ei ole selle seadusega karistatud.
    • Teil on füüsiline ja psühholoogiline võime omada ühte neist loomadest. Sertifikaat saadakse igas tervisekontrolli keskuses, näiteks juhiloa või relvaloa uuendamise keskustes.
    • Kolmandatele isikutele tekitatud kahju hüvitamise tsiviilvastutuse kindlustuslepingu sõlmimise tõend 120 000 euro väärtuses.

Kui kõik need load on saadud, annab linnavolikogu meile LITSENTSI POTENTSIAALSELT OHTLIKE KOERADELE. Seda litsentsi tuleb uuendada iga 5 aasta tagant.

Peame potentsiaalselt ohtlikud koerad registreerima selleks loodud registris "Võimalike ohtlike koerte munitsipaalregister", mis annab meile selles registreeritud tõendi. Registreerimiseks peab kaasas olema isikut tõendav mikrokiip ja veterinaarsertifikaat, mis tõendab teie tervislikku seisundit, ning seda tunnistust tuleb igal aastal uuendada (seda saab teha konsultatsiooni teel).

Mida turvameetmed Kas meil peaks olema, kui meil on potentsiaalselt ohtlikke koeri?

1. Peame avalikes kohtades kandma haldusloa koopiat ja potentsiaalselt ohtlike koerte registrisse kandmist.

2. Koonu kasutamine on avalikes kohtades kohustuslik. Nagu ka alla 2-meetrise jalutusrihma või keti kasutamine, mis ei ole pikendatav ega võimalda ühe inimese kohta rohkem kui ühte seda tüüpi koera.

3. Kruntidelt, suvilatelt, terrassidelt, siseõuedelt jms leitud potentsiaalselt ohtlikud loomad tuleb siduda, välja arvatud juhul, kui neil on inimeste või loomade kaitseks vajalikud ohutusmeetmed kõrguse, hoidmiskoha ja pinna osas Las nad tulevad lähemale.

4. Nende loomade kasvatajatel peavad igal ajal olema nende loomade pidamiseks vajalikud ohutustingimused.

5. Võimalikult ohtliku koera eemaldamisest või kadumisest peab omanik teatama potentsiaalselt ohtlike koerte munitsipaalregistri pidajale 48 tunni jooksul pärast nende asjaolude teadasaamist.

Seotud uudised

12. veebruari dekreet 42/2008, mis reguleerib potentsiaalselt ohtlike loomade valdust Andaluusias Sellega kehtestatakse rida nõudeid nende omaduste purgi omamiseks. Üks neist on vigastuste või piinamise kuriteos süüdi mõistmata jätmine.

Võimalikult ohtliku koera omamise loa saamiseks peab huvitatud isik tõendama:

1) keda pole süüdi mõistetud tapmiskuritegude, vigastuste, piinamise, vabaduse või moraalse terviklikkuse, seksuaalse vabaduse ja rahvatervise vastase võitluse, seotuse relvastatud jõugudega või narkokaubanduse vastu, samuti ei tohi temalt võtta õiguslikult otsust potentsiaalselt ohtlike loomade omamise õiguse kohta.

2) mille eest ei ole viimase kolme aasta jooksul karistatud raskete või väga raskete rikkumiste eest 23. detsembri seaduse 50/1999 artikli 13 lõikes 3 sätestatud lisakaristustega, mis hõlmavad konfiskeerimist, konfiskeerimist, steriliseerimist või potentsiaalselt ohtlike loomade ohverdamine.

3) omada füüsilist võimekust ja psühhovõimetGica potentsiaalselt ohtlike loomade hoidmiseks.

4) Kui litsents on ette nähtud potentsiaalselt ohtlike koerte valdamiseks, põhikoolituse konkreetse kursuse läbimine potentsiaalselt ohtlikest koertest, mida korraldab ametlik veterinaarikolledž või loomade kaitse ühing või loomakasvatuse föderatsioon või koerte tõuaretuse ja koolituse assotsiatsioon, on nõuetekohaselt tunnustatud ja akrediteeritud koolitajate õpetatud.

5) Kolmandatele isikutele tekitatud ja materiaalse kahju eest tsiviilvastutuskindlustuse tellimine, mis on põhjustatud potentsiaalselt ohtlikest loomadest ja mille katte suurus on vähemalt sada seitsekümmend viis tuhat eurot (175 000 eurot) nõude kohta.

Potentsiaalselt ohtlike loomade omamise haldusluba kehtib viis aastat alates väljaandmise kuupäevast ja pädev munitsipaalamet võib seda huvitatud isiku taotlusel pikendada enne selle kehtivuse lõppemist järjestikusteks võrdseteks perioodideks kestus Litsents on kehtetu sel hetkel, kui selle omanik enam ei järgi ühtegi selle saamise jaotises kehtestatud nõuet.

Laste vaba aja veetmise koht

Potentsiaalselt ohtlikud koerad võivad reisida üldkasutatavatel teedel ning üldkasutatavates kohtades ja ruumides, kuid mitte alaealiste vaba aja veetmise ja vaba aja veetmise kohtades. Isik, kes üldkasutatavatel teedel potentsiaalselt ohtlikke koeri juhib ja kontrollib, peab olema üle kaheksateist ning tal peab olema kaasas halduslitsents, mis võimaldab tal potentsiaalselt ohtlikke loomi pidada, ning autonoomne identifitseerimis- ja registreerimisdokument looma potentsiaalselt ohtliku koerana.

Üldkasutatavatel teedel ning üldkasutatavates kohtades ja ruumides, potentsiaalselt ohtlikud koerad peavad kandma nende põhjustele vastavat koonua ning seda juhitakse ja kontrollitakse maksimaalselt ühe meetri pikkuse pikenduseta ja purunematu keti või jalutusrihmaga, mis sobib looma domineerimiseks kogu aeg. Keegi ei tohi samaaegselt vedada ega juhtida rohkem kui ühte potentsiaalselt ohtlikku koera. Looma kaotsiminekust või vargusest peab loomaomanik teatama maksimaalselt kahekümne nelja tunni jooksul pärast asjaolude teadasaamist.

Nõuded taimekaitsevahendi olemasolule

1. Halduslitsents

Koera erilitsentsi saamiseks on vaja läheneda linna raekojale. Nõuded on järgmised: olema täisealine, puuduvad tõsised karistusregistrid, psühholoogilise sobivuse tunnistus ja tsiviilvastutuskindlustuse tõend.

2. Rihm ja koon

Erinevate standardite piires leiame määrused rihm ja koon. Nende omadustega koer peab minema kõndima alati rihma ja koonuga. Vöö, lisaks, ei saa olla keegi, see peab olema lühike ületamata kaks meetrit.

Mis puutub koonsaab kahtlusi tekitama kuna need on ka olemas ronzales et inimesed teevad suuga sageli vigu. Koon rohkem soovitatav on see, et korv, võttes arvesse see pole liiga tiheseda lase sul hästi hingata ja mis koer on võimalikult mugav. Et koer koonuga harjuks, kutsikast võite temaga mängida, kui koon on tema käes, et anda talle vähe seoseid toidutükke häid kogemusi.

3. Mikrokiip ja vaktsiinid päevas

Lisaks tuleb taimekaitsevahendid tuvastada mikrokiibi abil ja vaktsineerimiskaart peab olema ajakohane.

Lisaks kõigile neile komplimentidele, et koer oleks tasakaalus, kõige olulisem on haridus Mida me koerale anname? Kui koer on a., On soovitatav kutsikas, ja kuni 2 kuuni, see tähendab ema ja kutsikatega. Kui kaks kuud on möödunud, 2–4 kuud, siseneme sotsialiseerumise perioodi. See periood on kõige olulisem ja peame proovima teil on positiivseid kogemusi nii et koer kasvab heas seisukorras.

Lühidalt, kui otsustame, et koer klassifitseeritakse potentsiaalselt ohtlikuks koeraks, peame kõiki seda meeles pidama nõuded ja määrused mis seal on ja ennekõike hari positiivselt Meie lemmikloomale.

165 kommentaari

Mul ei ole koera, kuid ma tahan, et mul oleks PPP litsents, et saaksin koeri jalutama viia ja juhuks, kui ma ühe sellise tervitan.
Kindlustuses peate koera täpsustama või kas ma võin selle üldiselt palgata?

Tere, Inglid. Soovitame potentsiaalselt ohtliku koera poliitika rentimisel järgida artikli punktis 4 toodud samme: https://blog.terranea.es/pasos-para-obtener-licencia-ppp/#4Pasospara_contratar_la_poliza_de_perro_potencialmente_peligroso

Tere pärastlõunast, ma loodan, et teil on väga hästi ... Mul on olukord, mis natuke muretseb ... kõrvalmajas tuli perekond, kes hõivas selle ja neil on laps, oleme näinud, kuidas ta ronib aiale, meil on üheaastane bullterjer väga rahutud. Andsime teile juba teada, et meil on ohtlik koer, kui koer koheldab neid halvasti, kuna mõni neist läheb meie õue, kas meil võib olla juriidilisi probleeme?… Kas meil on PPP-koera kindlustus?

Tere, pärastlõunal. Üks küsimus, kas ma saan ppp-litsentsi suvalises raekojas või on tavaliselt vajalik, kus olete registreeritud ... aitäh

Tere Yailin!
Põhimõtteliselt peaksite alati olema registreeritud regulaarses elukohas olenemata sellest, kas teil on koer või mitte. Soovitame teil pöörduda oma raekoja poole, kus nad töötlevad teie PPP litsentsi ja kus nad kinnitavad järgitava protseduuri.
Tervitused

Tere hommikust, kas litsentsi saab pikendada, kui talle makstakse tõsist trahvi (selle eest, et ma ei kanna koonu) või maksan sellega probleeme?

Tere, Pedro,
See sõltub linnavolikogust, kus olete registreeritud, kuna igal omavalitsusel on oma erimäärused. Suurema turvalisuse tagamiseks soovitame teil endaga nõu pidada.
Tervitused

Mida sa mõtled ilma madalama katvusega?
Olen mõelnud pitbulli kasutuselevõtmisele, mul pole probleemidega probleeme, kuid kindlustus, kas saate vähehaaval maksta või kuidas see töötab? Aitäh

Tere! Kui märgitakse „madalamat kindlustuskatet”, tähendab see, et teie kindlustus ei kata vähem, kui seadus ette näeb. Mis puutub kindlustusesse, siis meil pole seda võimalust jagada. Need on tõesti odavad ja meil pole seda võimalust. Soovitame tutvuda meie veebisaidiga (https://www.terranea.es/seguros-para-perros.aspx) ja vaadata hindu. Näete, et need on väga juurdepääsetavad. Tervitused!

Jah, ma tean, et need on odavad, kuid millele ma mõtlesin, oli see, et kui see maksab 12 000 eurot, kas teil peab PPP-koera vastuvõtmisel olema kogu see summa? Või on teil juba kindlustus, mis maksab X-summa aastas, kuni saate selle arve? Aitäh

Kindlustus, mida peate tegema selle kindlustuskattega. See ei tähenda, et olete selle päästnud, vaid et peate tegema kindlustus, mis kataks need kulud juhuks, kui teie koer kahjustab kolmandat osapoolt.
Tervitused!

Tere! Kui ma ei kavatse ühtegi PPP-koera adopteerida, vaid tahan saada loa loomade varjupaigas osalemiseks, kas pean maksma kindlustuse? Oleks absurdne seda teha, kuid see tekitab küsimusi.

Tere, hea Minu küsimus on järgmine: pean uuendama avaliku ja erasektori partnerluse ametialast litsentsi. Elan nüüd Alcorconis (Madrid) ja mu koer on siin registreeritud. Noh, küsimus on järgmine: kas ma saan oma koera registreerimisel Alcorconis taotleda litsentsi Madridi linnavolikogus, kus see peaks olema tasuta? Ma ütlen seda sellepärast, et Ayunt lehe järgi. Madridis on litsents suunatud Madridi linna elanikele ja neile, kes kavatsevad jalutada nende omadustega koertega. See tähendab, et kui ma viibin Alcorconis ja esindaja küsib minult litsentsi vahel dokumente, siis juhtuks midagi, kui selle väljastaks Madridi linnavolikogu?
Loodan, et olen suutnud ennast selgitada. Seda kõike seetõttu, et Alcorconis on litsentsi pikendamise hind PASS.
Tänan teid väga

Tere! Olen argentiinlane ja kolin jäädavalt Madridi ning mul on Argentina dogo. Teate, mida tuleb järgida, kui soovite võtta välismaal asuvat avaliku ja erasektori partnerlust? Kas minu riigis välja antud sertifikaat ja veterinaarsertifikaat oleksid kehtivad? Muidugi, tänud!

Tere! Mul on kahekuune kutsikas ja varsti alustan paberimajandusega. See on sinine pitbull ja ma juba vaatan kindlustuse hindu. Kui palju see mulle maksma läheks?
Aitäh!

Tere hommikust
Võite arvutada oma kindlustuse hinna ja näha kogu saadaolevat kindlustuskatet meie veebisaidi https://www.terranea.es/seguros-para-perros.aspx kaudu või helistada meile telefonil 916403001 ja meie isiklikud nõustajad teavitavad teid Kõik võimalused. Tervitused!

Mul on kaks PPP-d, mis on vastu võetud vanuses 7 ja 10 aastat. Kas ma pean oma linnavolikogu nõudmisel saama kaks litsentsi? Mis tähendab nende kahe maksmist igaühele 100 euroni? Või kui sul on mitu koera, kuidas oleks loogiline?

Tere, Abel
See sõltub igast vallamajast. Kui nad vajavad kahte erinevat litsentsi või ühte, milles on mõlemad koerad, on see iga kohaliku omavalitsuse asutatud asi

Vähe räägitakse kontrollist, mida linnaametnik peab teie kodus tegema, et kontrollida, kas kõik on korrektne ja sobib nende omadustega looma pidamiseks.
Ma pole seda oma raekoja lehelt ega üheltki veebisaidilt lugenud ja kui minuga koos käinud tüdruk ütles mulle, et nad peaksid minema minu majja ülevaatusele, olin väga üllatunud.
Rääkimata sellest, et raekoja lehel öeldakse, et protsessi lahendamine võtab aega 3–4 kuud ja ma lähen juba kümnendat kuud ega ole resolutsiooni veel esitanud, räägin raekojaga, nad ütlevad mulle, et kõik on korras , kes saadab mulle ametliku litsentsi, ja mitte midagi. See tähendas, et mulle määrati järgmises linnas trahv, sest kui ühel päeval läksime koeraga jalutama, teatasid meile paberid palunud politsei meile, et meil on ainult ajutine luba, mis aegub pärast kolme kuu möödumist selle taotlemisest, ja 200 eurot trahvi, mille oleme tasunud.
Kehtivad absurdsed seadused ja üks neist viitab sellele, et tõukoera või kindlatele omadustele vastavat koera nimetatakse PPP-ks ja sellele tuleb pöörata erilist tähelepanu.

Väga hea artikkel, kui vajate lisateavet potentsiaalselt ohtlike koerte kohta

Tere! Minu koer on juba täiskasvanud. Ja ma saan kogu täpse dokumentatsiooni. Kui ma oma koera võtsin, võtsime kõik paberid, isegi oma endise elukaaslase nimel. Kuid ta on koera eiranud. Kuidas ma saan teha nii, et koer saaks mu nime ja et ta ei arvestaks kuskil, nagu koer on tema ?!

Tere ja lapsendas ameeriklase Stanfordi ja ma ei tea, kust paberimajandusega alustada. Nõukogu ütles mulle, et pean selle maha müüma. See ei tee midagi, mis mul on, kust alustada? Ma tean, et mul on vaja vastutuskindlustust ja litsentsi, kuid ma ei tea, mida kõigepealt teha, olen hädas

Tere, Rachel!
Kõige parem on, kui loete artiklit ja vaatate videot. Seal seletame kõik lahti.
Tervitused!

Tere!
Tahaksin teada, milline on avaliku ja erasektori partnerluse elukvaliteet Hispaanias. Kõigi koonu ja lühikese rihmaga.

Kolin novembri lõpus Mehhikosse Barcelonasse. Ma tahan oma kaks koera kaasa võtta, üks on PPP. Siin Mehhikos (3. maailma riik) pole meil pitbull-kutsikatele nii palju seadusi. Olen juba uurinud PPP litsentsi Barcelonas ja kõike seda. Ma tean, et ma pean seda töötlema, kuid ma ei tea, kas ma peaksin seda enne saabumist töötlema või saan ma seda saabumisega teha.

Kõige rohkem on minu küsimus teie jaoks selline: milline on sellise seadusega PPP elukvaliteet?
Ma palun, kuna oleme väga mures, et näiteks mu koer armastab kogu sooviga pargis joosta ja jälitada oma palle ja mänguasju.
Kas PPP-sid saab Hispaanias / Barcelonas kasutada või on neil ruumi selleks, et vabalt ja ilma koonita joosta? Kas koerteruumides saab jalutada ilma koonuta ja ilma jalutusrihmata?
Oleme väga mures selle pärast, et ta saaks ära vabaduse, mis tal on ja millega ta elab praegu siin Mehhikos.

Tere, Rachel, ma just alustasin paberimajandusega ja "adopteerisin" koera kaitsjalt ning nad küsisid minult PPP litsentsi, kuid ma ei saa seda võtta. Esimese asjana olen teinud marutaudivastased ravimid, kiibi ja passi (kõik x 70 €) koos kiibinumbriga olen terraneas veebikindlustuse sõlminud (39 €), reedel on mul meditsiiniline tunnustus (veel 30 €)
Siis peate minema raekoda ja taotlema, et tariif 790 kood 006 läheks panka ja maksaksite summa (3,74 eurot) koos kviitungiga, et lähete tagasi raekoda ja nad annavad teile karistusregistri, palute vormilitsentsi taotluse täitmiseks täidate selle ja paberi, kus loom hakkab elama, tarnite kõik eelnevad paberid ja ootate, kuni teile teatatakse, et saaksite litsentsi taotleda, siis on teil 15 päeva aega, et lisada see loendusele (30,05 eurot) ... tulge ... kulutage kõik kohad, aga noh, kõik on meie väikeste juuste jaoks❤, kui vajate midagi, olen ka Alicantest

Tere, ma sooviksin, et te mind aitaksite. Mul on poolteist aastat ameeriklast Stanfordi, minu probleem on see, et ma elan Girona linnas ja raekoda ei tsenseeri rohkem kui 3 koera samas majas ja ma kardan kolme ja koos sellega nelja. Oleme steriliseerinud ohutu lehma, keda on vaktsineeritud 300 000 ja mu mehel on see olemas ja ainult siis, kui ta on juba 6 kuud olnud, sest ta on tänavale astunud, on vaja teda registreerida 3. MINU KÜSIMUS ON MIS KOHAL, KUS PPP-I VÕIB TEHA, KUI EI OLE ELU , ELAME MAJAS, VÄHEMALT MAA- JA MÄNGUÜHINGUTES EI TEE seda, aga me tahaksime seda uuesti nautida, kui elu oli kodust väljas

Koerad tuleb registreerida seal, kus nad tavaliselt elavad. Kui teie kohalikud õigusaktid ei luba teil kodus olla rohkem kui üks arv lemmikloomi, siis ei saa te kahjuks rohkem olla.
Tervitused

Tere, ma olen juba üle nädala munitsipaalkoerte kennelis adopteerinud 5-kuuse kutsika ja koera palgist pistsid nad mulle pitbulli tõu, mis muuseas ei ole minu veterinaararsti ja munitsipaalkoera kenneli sõnul mesilas Kanaari saagi ja visandi vahel Nad ei taha seda mulle anda enne, kui mul on litsents käes ja ma olen juba kõik paberimajandused ära teinud ja kenneli kätte andnud koos kõigi pitseeritud ja makstud summadega. See on normaalne, et nad ei anna mulle kutsikat. Mul on mingil viisil võimalus seda väita. Aitäh

Jah, see on tavaline. Kui koera peetakse potentsiaalselt ohtlikuks, võib ta koera kohaletoimetamiseks nõuda litsentsi.
Tervitused

Turvakodust välja saamiseks peate taotlema vallamajalt kirjalikku luba, mida pidin tegema ami

Hea, et mul on kahtlust, tahaksin legaliseerida oma ppp-koera olukorra, kuid see on juba täiskasvanud koer ja ma ei tea, kuidas seda teha, kuna ma ei ela linnas, kus olen registreeritud, neid protseduure tehakse kohas, kus olete registreeritud või kus te elate koeraga? Kas on probleeme sellega, et koer on täiskasvanu? Ma ootan teie vastust. Olen kadunud ja kardan, et täisealiseks saades saan trahvi või midagi sarnast, aitäh.

Olukorra seadustamise eest teid ei trahvita. Vastupidi Seejuures veenduge, et nad ei saaks sel põhjusel teid enam karistada. On oluline, et registreeruksite oma elukohas. Sealt saate järgida artikli samme.

Tere, kuidas sul läheb? Olen kolinud oma poiss-sõbra majja elama ja kas me oleme koera ostnud? Olen endiselt oma korteri selles registreeritud, et oma litsentsi saada ja oma koera välja viia, pean olema registreeritud oma elukaaslase majas. Gracaisssss

Tere! Põhimõtteliselt peaksite alati olema registreeritud regulaarses elukohas olenemata sellest, kas teil on koer või mitte. Kindlasti peaksite minema oma raekoda, kus nad töötlevad teie PPP litsentsi ja kinnitavad järgitavat protseduuri.

Tere, tere pärastlõunal, tahtsin teada saada, kas minu kindlustusest on tegemist terraneaga, saan tänu ppp-le litsentsi küsida

Tere hommikust
Litsentsi, nagu on märgitud artiklis, taotletakse linnavolikogus. Protseduuri pole võimalik kindlustusmaaklerist läbi viia.
Tervitused

Minu raekojas ütlevad nad mulle, et mul on vaja iga koera jaoks litsentsi, kas nii? Sain aru, et see on ühekordne litsents ja siis kõik registris registreeritud koerad.
Kas võtan selle põhjal artikli või paneb see mind igalt litsentsi küsima.

Tere, Javi,
Litsents on ainulaadne, sõltumata teie koertest. On isegi inimesi, kes võtavad puhkuse ja kellel pole koera. Tal on see sugulase või sõbra koera jalutamiseks.
Iseseisvalt tehakse iga looma registreerimine registris.
Paluge oma linnavolikogul täpsustada, kus see on õigusaktides märgitud, sest 22. märtsi kuninglikus dekreedis 287/2002 ja 23. detsembri seaduses 50/1999 seda ei kajastata.
Lõppude lõpuks on see juhiluba. Teil ei pea iga ostetud auto jaoks litsents olema, kuid võite kasutada kõiki autosid, mis vastavad teie juhiloa omadustele.
Loodame, et oleme teie kahtlused lahendanud.
Tervitused!

Tubli, mul on Ameerika staffordshire terjer ja sellel on 3 kuud, mul pole endiselt pabereid ega kindlustust, kuid ma tahan teha kõike, minu küsimus on, kas see on kohustuslik esimesest päevast või kuni 6 kuuni on teil varu?
Olen umbes kuulnud, et kuni 6 kuud pole paberite või loa olemasolu kohustuslik, kas teate, kas see nii on? Ma olen pärit Murciast
Tänan ette

Tere, Mª del Mar
See sõltub teie vallamajast. Igal omavalitsusel on oma erimäärused. Nad peaksid teid teavitama.

Ok tänan teid väga

Tere, ma olen hispaanlane ja kolin oma bullterjeriga välismaalt Mallorcale. Tahtsin teada, kas see on kataloog PPP, kuna seda ei ole nimekirjas, kuid see vastab mitmele PPP omadusele. Samuti soovisin teada saada, mis juhtub siis, kui Hispaania territooriumile sisenen ja mul pole veel luba, kui midagi juhtuks.
Tänan teid väga
Tervitused

Tere, Cristina!
Soovitav oleks rääkida linnavolikoguga, kus kavatsete koera tsenseerida. Mõelge sellele, et seaduse lisa omaduste tõttu peetakse teie koer potentsiaalselt ohtlikuks ja kui see vastab enamikule selles pakutavatele tunnustele, peate te sunniloa välja võtma. Nii et teil pole probleeme, helistage linnavolikogusse ja laske kõik selgeks teha. Lõppude lõpuks tõlgendavad nad kohalikke seadusi ja neid, kes litsentse annavad, ja nad ütlevad teile kindlasti, kas nad peavad seda seal potentsiaalselt ohtlikuks või mitte. Loodame, et oleme teid aidanud. Tervitused!

Tere, mul on peaaegu aasta pikkune pitbull, kuid see asub teises riigis ja ma tahan selle siia tuua. Ma pean litsentsi ja kindlustuse jne saama kohe või pärast selle toomist.
Tänu tervitus.

Meil on kahju, et ei saanud teid sellest teavitada, kuna me ei tea andmeid. Te peaksite küsima oma linnavolikogult, nad annavad teile litsentside ja kindlustuse. Tervitused!

Okei, mul on kõik korras, ma palun, tänan teid väga

Tere, kas kõiki neid protseduure saab teha, kui mul pole veel Hispaania elanike dokumente? Ma arvan, et mitte sellepärast, et nad küsiksid isikutunnistust, vaid ma tahan teada, kas seda on kuidagi võimalik teha.

Ei, teie dokumendid peavad olema korras. Tervitused!

Tere, ma tahtsin küsida, ma tahtsin osta koer on bull terjer, kes on ristunud Ameerika standardiga, kas mul oleks vaja litsentsi? See on 75% bullterjer

Jah, potentsiaalselt ohtlike koertega ristumisel on vaja ka litsentsi. Tervitused!

Tere!
Mul on 7 aastat töötajat ja olen taotlenud ohtlike loomade valduse pikendamist, esitades vastavad dokumendid raekojas. Kuigi kõik on korras, on minust keeldutud, sest ma pole veel registreeritud. Ma ei registreeru seetõttu, et elan välismaal, kuid tulen Hispaaniasse sageli ja kui tulen, meeldib mulle oma koeraga jalutada. Koer on minu ema majas, vallamajas, kus ma litsentsi taotlesin. Tal pole litsentsi, kuna ta ei vii teda jalutama, kuna tal on talu, kus koer veedab suurema osa ajast. Mida katab linnavolikogu mulle litsentsi keelamiseks?

Hea, kui ma kahtlen, loodan, et saate selle lahendada ... Mul on pit bull, asi on selles, et nad võtsid mind ilma litsentsita ja karistasid mind ... nad panevad paar korda mulle loa välja andmise ja kui jah, siis mida ma peaksin tegema? Tänan ette

Tere hommikust Cris
Vastupidi, pole probleemi. Teil on endiselt kohustus omada litsentsi ja administratsioon nõuab selle väljaandmisel samu nõudeid nagu igale muule kodanikule.

tere hea, mul on 4-kuuline pitbull ja tahaksin teada, kas kiibi panemisel tulevad politseid minu majja teda vaatama?
aitäh

Ei, see pole tavaline protseduur. Tavaline on see, et nad ei tee seda, kuid nad võivad kontrolli tegemiseks igal ajal nõuda koera dokumenteerimist. Eriti kui peate hankima PPP litsentsi. Tervitused

Olen juba kõik vastavad dokumendid ppp-litsentsi jaoks tarninud ja olen tasunud linnavolikogu lõivu ning pean ootama 2 nädalat. Minu küsimuse saamiseks on see, kas ma saan selle litsentsi ootamise ajal või saan trahvi.
Aitäh

Tere, Jessica
Teie esitatud küsimusele pole täpset vastust. Kui teil on mingi tõend selle kohta, et teie litsents on menetluses ja et see antakse, siis põhimõtteliselt poleks seda probleemi. Kuid see sõltub alati teie linnavolikogust ja konkreetsetest omavalitsuse eeskirjadest, mida nad peavad PPP-deks peetavate koerte kohta. Kui teil pole ühtegi tõendit, riskite tõenäoliselt võimaliku karistusega. Soovitame teil kahtluste selgitamiseks ja võimalike probleemide vältimiseks konsulteerida oma valla administratsiooniga.

Pärast kõigi paberimajandite kättetoimetamist näen, et peame ootama kaks nädalat, ma olen juba peaaegu 3 nädalat oodanud, minu küsimus on, kas nad kutsuvad teid üles seda otsima, saadavad teile selle või kuidas antud teemal läheb, see on makroonides, kus ma seda esitlesin.

Tere! Litsents võttis mul 7 kuud. Sest inimene, kes teda raekojas kaasas kandis, oli puhkusel ja paberimajanduse kandmise eest ei vastutanud keegi teine. Mul olid alati raekoja poolt tembeldatud koopiad kõigist kohaletoimetatud paberitest, juhuks kui need mind peataksid ja mul ei oleks kunagi probleeme olnud, kui kõik oli korras ja töödeldud. Ma kuulun Kanaari saartele, ma ei tea, kas need kõikides muudes kohtades ühesugused on.

Burgosi ​​provintsis on nende pitseeritud paberitega piisav, kuna PPP litsentsi kui sellist pole.

Tere! Mul on saksa lambakoer ja nad ütlevad mulle, et vastavalt nende omadustele võib see olla ppp või mitte. Kuid populaarsuse edetabelites ei esine saksa lambakoera kuskil. Sellel pole eripära, kuid kodukindlustus ütleb mulle, et kui kahtlete, kas seda tehakse eraldi või mitte. Ma ei tea, kas nad tahavad minult rohkem raha saada või on see tõsi. Kas võib midagi juhtuda ja nad klammerduvad oma omaduste külge, et jätta meid tõehetkel valetama? Aitäh

Tere hommikust, Jessica. Küsimus, kas koera peetakse PPP-ks või mitte, on tülikas. Sest sõltuvalt omavalitsusest võib see varieeruda. Saksa karjase juhtum on samuti kurioosne, kuna enamikus loendites ei peeta seda PPP-ks (see pole lihaseline rass ega ka eriti võimsa lõuaga). Ehkki on tõsi, et statistiliselt on see üks kõige süngematest võistlustest.
Sellegipoolest on mugav teada saada, mida kodukindlustus hõlmab tsiviilvastutuse osas ja kuidas teie koera teie elukohajärgses omavalitsuses peetakse. Kuna kogu kodukindlustus ei kata sama. Motivatsioon, miks mõnikord on parem sõlmida spetsiaalne kindlustus kas ainult R.C.-lt või kasutada ära ja sõlmida kombineeritud kindlustus, mis sisaldab ka veterinaarteenust (raviteenuste soodustuste ärakasutamiseks ja meie lemmiklooma hea seisundi tagamiseks).

Tere hommikust Valmistamiseks kulus mul rohkem kui kuu ja ma isegi ootan, millal paber käes on, et see käes oleks ... minu puhul ütlesid nad mulle, et kui kannate tõestatud koopiat, kuna seda töödeldakse, pole tervitusega probleeme.

Mul on Dobermann. See ei ole ohtlik tõug (ei riigi tasandil ega minu kogukonnas Navarras). On tõsi, et mõned omavalitsused hõlmavad seda ka sellisena. Navarras PPP-litsentsita omaniku kasuks tehtud otsus tõestas teda õigustatult, kuna linnavolikogu ei ole kohustatud otsustama, kas tegemist on PPP-ga või mitte (ehkki kõigi kommentaaride järgi, mida ma olen lugenud, tundub, et eeldatakse, et see on, ja ilmselt ei ole see nii, silm) ja kuna see rikub õiguskindluse põhimõtet, kuna linnavolikogu võib teatud koerte liike ohtlikeks pidada ja mitte - mis sellest tuleneda võiks, ütleb kohtunik lauses, milles omavalitsuse tähtaja jooksul karistamatult rändava looma kandjat võib litsentsi puudumise eest karistada, kui see ületab oma piire. Sellest hoolimata ei tea ma endiselt, mida teha, kui reisin kogukonda, kus mu koer peetakse ohtlikuks, kui seal, kus ma elan, pole ... Kas saan litsentsi, mida mul pole vaja, kus ma elan, et saaksin reisida mõnda teise kogukonda, kui ainult selleks, et veeta paar päeva? Ma ei taha litsentsi maksta, kui sellega väldin probleeme, kuid see on siiski sacapelas, mis kasutab ära asjaolu, et kuninglik dekreet on väga mitmetähenduslik ... Ma peaksin selle ka ise endale võtma ja ülejäänud 4 pereliikme jaoks, kes kõnnivad ka koer ...

Tere, Mauricio
Teil on täiesti õigus, et praegustest eeskirjadest loomade osas täielikult puuduvad. Põhiprobleem on see, et konkurents on põhimõtteliselt autonoomsete kogukondade käes. Ja see omakorda on paljud neist piirkondadest sellise konkurentsi omavalitsustele üle andnud. Nii et teie tõstatatud juhtudel on murettekitav tühimik. Teie viidatud lause viitab ainult selle probleemi esiletoomisele. Kuid tõde on see, et PPP-ks peetavate koerte puhul seaduse kohaldamine muutub väga erinevaks, sõltuvalt sellest, millise riigi territooriumil me viibime. Tegelikult on palju juhtumeid, kus inimestel puudub juhiluba ja nende suhtes on kohaldatud sanktsioone, ehkki nad ei pidanud seda oma tavalises elukohas nõudma.
Praegu tehakse riigi tasandil ettepanekuid reformide kohta mitme organisatsiooni ja platvormi kaudu. Kuid seni, kuni PPP tõuregistrit ja ühiseid määrusi heaks ei kiideta, satuvad meie kodanikud kahjuks sanktsioonide alla selle tõttu, kus me oleme.

Tänud Jorge.
A este respecto me puse en contacto con el ministerio (SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad) y me contestaron que «la Ley 50/1999 del Régimen Jurídico de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos es una ley básica, es decir aquella que se dicta en uso de algunos de los títulos competenciales del artículo 149.1 de la Constitución en la que se adjudica al Estado la facultad de fijar las bases que regulan una materia, y a las Comunidades Autónomas al desarrollo normativo de esas bases». Y aunque el Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo desarrolla dicha ley (se dicta al amparo de la habilitación contenida en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de seguridad pública) y marca las bases para determinar qué perros son «ppp» y cuáles pueden serlo, sigue siendo todo muy ambiguo, y de ahí que deje a criterio del «encargado de turno», la decisión de determinar si una raza es o no es «ppp» en virtud al anexo 2 del real decreto, donde se especifican 8 características que debe reunir un can para catalogarse como «ppp» (debe tener si no todas, casi todas, al menos 5). Andalucía, que es a donde yo viajo en verano, elaboró el Decreto 42/2008 por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos y, a los 8 ya considerados potencialmente peligrosos, se incluyó al Doberman. Imagino que es porque reúne alguna de las características del anexo 2 del Real Decreto, lo cual no deja de ser arbitrario porque ¿cuántos perros o razas de perros no reúnen alguna de las características allí expuestas y sin embargo, ni por asomo se les considera «ppp»? Incluso en las estadísticas de eventos desafortunados figuran casi a la par con el Dobermann, perros como el Golden Retriever, que ya me dirán si es o no «ppp», y sin embargo no se considera como tal, o el propio Pastor Alemán, raza a la que admiro, que es el que ostenta el mayor número de eventos desafortunados…
Pero es que además, desde el propio ministerio, me confirman que «NO EXISTE armonización en el territorio nacional respecto a los animales considerados potencialmente peligrosos NI REGULACION de su desplazamiento», lo cual me deja francamente pasmado y demuestra que tanto la ley como el decreto son un poco «chapuzas» y nos dejan con el «c….» al aire, sobre todos a aquellos que tenemos perros que un sitio son «ppp» y en otro no (como el Boxer por ejemplo, el cual se incluye en algunas comunidades). Se han comprometido a preguntarlo a la Junta de Andalucía y a responderme en cuanto tengan respuesta, lo cual es de agradecer. ¿Pero qué pasa con el resto de las comunidades? Todo esto me hace pensar si de verdad estamos en un país civilizado, o si estamos en un país donde se hacen cosas a boleo o al tun tun…

Gracias a ti, Mauricio, por plantear este tema y aportarnos tu caso concreto, ya que refleja perfectamente la problemática existente en cuanto a estas normativas. Suscribo una a una tus opiniones. Y sí, coincido en la ambigüedad del Decreto. Creo que todos los que somos amantes de los animales, e incluso aquellos que no, deseamos que cuanto antes se plantee la aplicación efectiva de una normativa común (y concreta) en todo el territorio nacional. No hablemos ya de la Unión Europea, donde existe también disparidad en la consideración de las razas PPP entre unos estados y otros. Por lo que nuestra libre circulación por la Unión Europea, cuando es acompañados por nuestras mascotas, también nos puede suponer más de una sorpresa desagradable.

El anexo 2 no se aplica a todos los perros.No a los de raza, ni a sus cruces.
El anexo 1 distingue 8 razas peligrosas Y SUS CRUCES.
El anexo 2 es para catalogar a perros de cruces indiscriminados de razas,

Un Pitbull X Labrador, por ejemplo, es Ppp por el anexo 1.
Si ese perro se cruza con un milpadres, sus hijos podrían ser catalogados en base a las características del anexo 2.
Por ese motivo, ni un mastín, ni un Bull Terrier ni cualquier otra raza que no esté en la lista podrá ser multada por carecer de licencia.
En ese caso no habría lista ninguna y a todos los catalogarian por sus características fisicas.
Esta ley es tan absurda, tan ineficaz en su cometido de proteger, y tan injusta…y para colmo, ni los funcionarios de ayuntamientos ni la mayoría de policias la saben aplicar, y claro, la gente da por hecho que si ellos lo dicen.. será así, y para nada es así, no tienen ni idea pero su máxima es recaudar, así que si quieren, te la clavan.
Por eso debemos hacernos valer y defender con uñas y dientes nuestra razón, si la tenemos. Y recurrir multas. Que la mayoría no tienen razón de ser y la gente por desconocimiento y confianza en las autoridades, no recurre multas que tiene ganadas.

Hola Mauricio. Salvo que pases en otra provincia más de tres meses, no tienes que hacer nada. Puedes ir de vacaciones a Andalucía por ejemplo, que tiene al doberman incluido en su lista, tranquilamente, mientras no excedas los tres meses.
En la comunidad de Navarra, el doberman no está catalogado ppp, gracias a la sentencia de la que hablas, la cual no sólo obligó al ayuntamiento de Pamplona a sacar al doberman de su lista, sino que además, sentó jurisprudencia, y ella solita tumba las multas que se puedan poner en idéntica situacion.
La sentencia del doberman viene a decir que ningún ayuntamiento de ningún municipio, puede añadir ni quitar razas a la lista de su comunidad autónoma.
Pamplona incluyó al doberman pese a que la lista de Navarra tiene sólo las 8 razas del decreto de ley Ppp.
En Cantabria, por ejemplo, el Bull terrier no es PPP, pero en algunos de sus municipios, como Castro Urdiales, si lo incluyen. Y es ilegal, pero lo hacen.
Todo por la pasta. La gente paga la multa y acata, y saca licencias para perros que no la necesitan…un despropósito, hay una desinformación tremenda, entre estas cosas y el mal uso del Anexo 2, hay mucha, muchísima confusión.

Gracias Sofia por tus comentarios.
Si sirve, decir que me puse en contacto con el ayuntamiento de la población de Cádiz a la que suelo ir de veraneo. La funcionaria que me atendió (muy amable por cierto) me comentó que si el periodo de estancia es inferior a 3 meses, no era necesario tener «papeles». Se comprometieron a llamar para indicarme si debía o no seguir las normas establecidas en cuanto a bozal, paseos, etc…y aun estoy esperando. Como bien dices, ni ellos mismos parecen saber qué hacer. Como propietario de perro y persona que procura respetar las normas, me intereso y me informo, pero sinceramente, no me siento protegido por estas normas arbitrarias que no permiten pasear libremente por el territorio español con tranquilidad y con las que te arriesgas a «delinquir» solo por pasar de una frontera a otra…y además con sorpresa, si además no sabes que tu perro, justo en esa comunidad, le han declarado ppp. Estoy de acuerdo con que, probablemente debamos recurrir todas las multas, pero se aprovechan de ello porque seguramente traería muchos quebraderos de cabeza y puede que gastos que a lo mejor no podríamos asumir. Por ese motivo pregunté en mi ayuntamiento para sacarme, a pesar de todo, la licencia ppp y ellos mismos fueron los primeros en sorprenderse: ¿cómo iban a hacer una licencia para la tenencia de un perro que no es ppp y que no ha sido denunciado? Insistiendo me han dicho que me la pueden hacer, pero claro, al ser unipersonal y siendo varios en la familia que paseamos con el animal (un Doberman), ¿qué hago? No hago nada y cuando venga el municipal a reclamarme papeles o a multarme porque no lleve bozal el animal…me opongo, recurro o lo que sea (siempre y cuando no se lleven al perro, pues tengo entendido que pueden hacerlo si se empeñan), o saco todas la licencias para los distintos miembros de la familia (que ya es dinero), someto a mi perro a llevar bozal, que no lo lleva nunca por no ser ppp en mi comunidad, y paso de problemas?
Son cuestiones que están ahí, pues a mí me preocupa que uno de mis hijos pasee con el perro en Cádiz y un agente se lo pueda hacer pasar mal por todas estas cuestiones….

Hola buenos días. Tengo una duda respecto al seguro de responsabilidad civil por tenencia de animales ppp. Para obtener licencia me piden dicho seguro, la aseguradora me dice que tiene que constar en el seguro el chip del perro (si hay más de uno, deben constar todos los chips con la consiguiente cuota para cada uno de ellos). Como yo puedo querer tener una licencia de este tipo pero no tener perro (puede darse el caso de ser paseante de perros, o adiestrador, etc. etc.) ¿porqué me obligan a poner un chip? El seguro (el que deseo presentar es el de mi hogar) nos debe cubrir a cualquiera de las personas que componen mi familia, por los daños que pueda causar un perro que en un momento determinado esté a nuestro cargo, sin especificar un determinado perro. ¿Es así?

Aquí se dan varias cuestiones. En los seguros de hogar que incluyen la responsabilidad civil derivada de la tenencia de mascotas tienes que mirar si te cubren los que están a tu nombre solamente o todos. Si eres un paseador de perros o adiestrador, te tienes que hacer un seguro específico para paseadores de perros o adiestradores. Son riesgos diferentes, porque son actividades diferentes y se cubren cosas diferentes. En el seguro para perros, te cubren los daños que cause el perro, y en el seguro para paseadores o adiestradores, se cubren los daños derivados de dicha actividad profesional.
Por eso, los seguros para perros están hechos para los propietarios de los perros y no para paseadores de perros o adiestradores. Cubren la responsabilidad que tendría que cubrir el propietario de dicho perro por un daño que cause la mascota, lo pasee quien lo pasee de tu familia o amigos de forma gratuita (ojo, los paseadores no están cubiertos porque hay un intercambio económico y una relación contractual). Pero, ojo, si es un perro considerado como potencialmente peligroso, el que lo pasee debe tener licencia para que te cubra el seguro. Esperamos haber resuelto tus dudas. Saludos.

Buenas, tengo algunas dudas sobre la licencia de PPP. Necesito una licencia por cada ppp que tenga. Entiendo que tendría que tener un seguro por cada perro pero con una licencia cubriría los dos. Se que no se pueden llevar los dos de forma simultanea. En Granada me dicen que cada licencia sería para un solo ppp. No veo lógico hacer el mismo trámite para la misma cosa, cuando tenga un seguro para cada uno. Si fuese asi, como se da licencia a un paseante para poder llevar cualquier ppp (nunca de forma simultanea). Por esa misma razón seria necesario tener una licencia para cada animal. Tänan teid väga

¡Buenos días! Lo mejor es que acudas a tu Ayuntamiento, que es el que expide las licencias y es el que marca los requisitos. Ellos podrán resolverte esta duda. Un saludo.

me llamo Antonio queria saber si los ayuntamientos cobran por inscribir a un perro en el censo de animales peligrosos,,o solo con tener la documentacion ,seguros etc,, vale, Si cobran los ayuntamientos querria saber cuanto mas o menos.

Normalmente los Ayuntamientos cobran por realizar dichas gestiones. Debería consultarlo directamente con ellos. Un saludo.

Por poner un simil, la licencia de tenencia de ppp es como el carnet de conducir. La licencia de da permiso o te habilita para tenencia de esos tipos de perros pero puedes, en un momento dado, no ser dueño de ninguno. Imagínate que eres adiestrador, o paseante de perros. De hecho la licencia debe sacarse antes de tener el perro, por lo que no deben pedirte ni número de chip ni nada. El seguro tampoco debe llevar chip (confirmado por el ayuntamiento de Madrid, que es al que he preguntado), debe ser un seguro de responsabilidad civil que cubra por una cuantía determinada, pero no asociada a ningún perro en concreto. Cuantos más chips pongan más sube la cuota del seguro (al final se intentan beneficiar todos de estas normas, menos el dueño que es el que siempre tiene que «acoquinar»)

Estimada Pilar,
Todas las aseguradoras con las que trabajamos exigen el número de chip en sus seguros. Ten en cuenta que cubres la responsabilidad civil derivada de un daño causado por un perro. Si no determinas qué perro es, cualquier perro estaría cubierto, y eso no es posible. Por ello exigen las aseguradoras el chip, para tener identificada a la mascota asegurada correctamente. Por ponerte otro caso. Imagínate que te haces un seguro de responsabilidad civil para un coche. Las compañías siempre te van a pedir que determines qué coche es, porque si no, cualquier coche estaría cubierto con un sólo seguro y sería imposible sostener ese riesgo económicamente hablando. Un saludo.

Hola buenas ya tengo un ppp y voy a tener otro, me gustaría saber si tengo que volver a sacar una licencia desde el principio con antecedentes etc o con la otra me vale y sólo tener que sacar el seguro a mi nuevo ppp

Según tengo entendido se debe tener una licencia para cada perro ppp que se tenga ya que en la licencia que te sacaste con tal perro pone el nombre y chip y ese perro pero no dice nada más de los demás que vayas a pasear,eso al menos es así en Málaga,no se como serán en las demás.

Me gustaría saber si puedo sacar la licencia PPP sin tener perro. Veo que piden la póliza del seguro pero si aún no tengo perro esta no la puedo sacar.Estoy pensando en adoptar un amstff.Muchas gracias

Deberías consultar en tu Ayuntamiento, porque normalmente te piden los datos y documentación del perro que vas a tener o que vas a cuidar o pasear. Tervitused!

Muchas gracias,un saludo.

Hola Miriam,
puedes sacar la licencia sin tener perro y no necesitas seguro, hay que distinguir entre quien es el propietario que si está obligado a tener seguro y quien es paseante, que puede no tener perro ni seguro pero si necesita licencia
salud!

Buenas tardes:
Tengo un amercan Bully classic.Se considera ppp?
Aitäh

Buenas tardes!
Debes consultarlo con tu Ayuntamiento. Por sus características físicas, a veces, lo consideran como PPP. Por ello, es mejor que lo preguntes allí.
Saludos.

hola, mi hija quiere adoptar un american stanford a secas, o eso le ha dicho la dueña, quiero saber si estos perros necesitan el seguro y si son considerados ppp

Probablemente te lo consideren como potencialmente peligroso. La determinación de perro potencialmente peligroso o no depende de la legislación. Debes acudir a tu Ayuntamiento y ellos mismo te confirman. En cuanto a la obligatoriedad del seguro ocurre lo mismo. Si es potencialmente peligroso en tu localidad, entonces sí que te resultará de obligada condición contratar un seguro. Los requisitos varían en función de lo que te exija tu Ayuntamiento. Lo mejor es que acudas allí y te confirmen. Tervitused!

Buenos días Pepe. No existe el «american stanford» como tal. Probablemente sea una confusión. El nombre completo de la raza es American Staffordshire Terrier. También llamado habitualmente Amstaff. Y en muchas ocasiones oirás el término American Stafford, pero por cuestión de ahorrar saliva, no porque sea una raza diferente. El American Staffordshire Terrier suele ser considerado como PPP. Aunque como siempre dependerá de tu lugar de residencia y la normativa allí vigente (si está clasificado como tal allí o no). Lo más probable es que sí necesitéis licencia PPP si vais a adoptarlo (y por tanto el seguro sería obligatorio). Y te recordamos que si residís en Madrid o País Vasco el seguro de RC de perro es obligatorio, sea considerado PPP o no.

Buenas tardes, por favor quería saber con la misma póliza cuanta personas pueden pasear mi perro? Somos 3 personas los tres con licencia, podemos pasear el mismo perro? Aitäh

Depende de cada aseguradora. Algunas te obligan a poner a cada persona en el seguro. Lo mejor es que hables con tu compañía o, si no tienes seguro todavía, puedes llamar a nuestros asesores personales al 916403001 y ellos te indican la mejor opción que tengan para que os cubran a todos. Tervitused!

Tere! Mi pareja y yo tenemos una pitbull de 4 meses y, casualmente, tenemos el seguro con ustedes. En un principio, pusimos a la perrita a nombre de él en el chip y como tomador del seguro, pero al ir a arreglar los papeles para la licencia, no le dejaron porque tiene antecedentes y, no sabemos por qué, no se los cancelaron en su momento. Queremos cambiarla a mi nombre en el chip y demás para poder tenerla, y la duda es, ¿podríamos cambiarlo de él a mi como tomadora del seguro??

Buenas tardes,
Lo primero que tiene que hacer es poner toda la documentación del perro a su nombre (chip, censo, etc…). Y, una vez lo tenga cambiado, nos tendría que llamar al 91 640 30 01 para que los asesores personales le indiquen el procedimiento de cambio de tomador del seguro.
Tervitused!

Hola buenas. Mi hermano se ha comprado un pitbull. Él tiene hecho todo el papeleo ya. Mi duda es: que documentación necesitaría tener yo para poderlo sacar casualmente de paseo y que no me puedan multar o quitar el perro sin me ven sin determinada documentación? Necesito Necesito el psicotecnico solamente o algo mas? Aitäh

Además del psicotécnico y los antecedentes penales, usted debe ser mayor de edad y figurar también en la póliza. El último paso sería el de sacar la licencia correspondiente para usted en su Ayuntamiento.

Hola Jesus,
Los paseantes no necesitan seguro ni figurar en la pólizas, este requisito es sólo para el propietario
Hay que distinguir entre propietario y paseantes, porque la Licencia os permite pasear a cualquier perro no sólo el de su hermano.
Saludos desde Bilbao

buenas… mire tengo una pitt de 11 meses por lo que ya deberia tener la licencia tramitada pero no de como realizarla, tiene el seguro y tengo el psicotecnico, la cuestion es que en el seguro (vuestro «terranea» y el de mascota y salud aparte de el de veterinario a domicilio) si mal no recuerdo entraba la inscripción del perro como ppp en el registro, aparte de eso saben si el ayuntamiento cobra por la licencia personal? es todo un jaleo y quiero estar bien informada antes de meterme en ello y que me hagan dar mil vueltas, gracias

Para este caso en concreto le recomendamos ponerse en contacto con su Ayuntamiento para que le informe debidamente de su correspondiente normativa y legislación para así poder obtener la información que desea correctamente.

Buenos días,
Haber si me podéis ayudar en una pequeña duda. Tramite la licencia para la adopción de un PPP y me fue aceptada. el problema es que la adopción al final no pudo llevarse a cabo por cuestiones de la asociación. Ahora tengo un cachorro mestizo de PPP y me gustaría saber cual es el paso a seguir si la licencia la he tramitado con el otro perro y no con el cachorro que tengo ahora.

El paso a seguir sería el de contratar un seguro individual de Responsabilidad Civil para su cachorro, ya que todos los perros PPP deben contar con uno.

Hola mi perro es una mezcla. La madre es una bóxer y el padre un gran danes. Mi perro nació 8 del 12 del 2012. Es precioso y cariñoso. Pesa 48 kg. Y mi pregunta es si es considerado PPP

Hola Félix. Siempre os recomendamos que comprobéis directamente en vuestra comunidad autónoma el registro de razas que son consideradas peligrosas (ya que cambia de una a otra). Tanto el Gran Danés como el Bóxer son considerados PPP en algunas regiones de nuestro país. Por lo que lo más probable es que tu perro, al ser mezcla de razas PPP también sea considerado como tal. En cualquier caso te recomendamos que lo compruebes en tu administración correspondiente.

Quiero sacarme la licencia ya que voy adoptar pero claro no tengo datos del perro no puedo contratar seguro ya que está en una protectora como lo hago?

Buenas tardes,
Tendría que solicitarle a la protectora los datos. Normalmente facilitan un contrato de preadopción o como que están gestionando la adopción, y ahí suelen venir todos los datos requeridos. Un saludo!

Tere!
Desde hace poco soy voluntaria en un albergue y tienen perros PPP. Mi duda es si con el contrato normal de voluntariado podría pasearlos como al resto de perros, o si necesitaría algún permiso especial.
Como es para más de un perro y no son míos, no podría presentar la documentación del seguro, ya que no corre a mi cargo.
Gracias por la ayuda, un saludo!

Buenos días,
Debería hablar con su Ayuntamiento para que le indiquen cómo sacarse la licencia en estos casos.
Un saludo!

Buenas. Puedes sacarte la licencia en otra ciudad, o tiene que ser en la ciudad que estes empadronado? Aitäh

Buenos días!
Tiene que ser en el Ayuntamiento donde esté o vaya a estar empadronado el perro.
Un saludo.

Cómo sé o dónde se especifica en los documentos que mi perro sea considerado PPP ? Mis perros son cruce, no sé de qué porque son adoptados.
Dicen que hay que censarlo en los 3 primeros meses, desconcocía eso.
Si ahora quiero hacerlo tendré algún problema ?
Entonces para poder tener a un PPP sin problemas (con la ley) porque son unos amores, necesito:

Microchip.
Cartilla Sanitaria que indique que todo OK.
Seguro de responsabilidad civil.
Carnet Psicotécnico físico-mental.
Certificado en la Policía Nacional de antecedentes penales
Censarlo
Optención licencia administrativa que eso sería entregando todo lo anterior, no ?

De momento yo ya tengo:
Microchip
Cartilla Sanitaria
Solicitud de Alta de animal en Registro indentificación de animales de Compañia

Qué me faltaría ?
Aitäh

A la hora de realizar el seguro, debes seleccionar la raza. En el listado verás que pone cruce con razas potencialmente peligrosas. Selecciona esa.

En cuanto a la documentación, tienes que tener también el resto de datos que indicas más arriba, a parte del chip, cartilla y solicitud de registro de identificación de animales.

En breve publicaremos un vídeo explicativo, que te sugiero que veas para que te resulte más sencillo el proceso. Probablemente entre hoy y el lunes lo tendremos disponible en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT4TAe17DnfuHhSeTQJj7OA

Y en este artículo que acabas de leer también lo insertaremos.

hola vivo en olesa de montserrat (BARCELONA) VOY ADQUIRIR PROXIMMENTE UN BULL TERRIER,aqui el bull terrier no esta considerado ppp,mi pregunta es la siguiente tengo que sacarme un seguro de responsabilidad civil y la licencia ppp? aunque no esta en la lista ppppor caracteristicas no lo tengo claro…para hacerle un seguro.

Deberías acudir a tu Ayuntamiento y que te indiquen. Son ellos los que tramitan las licencias, así que ellos mismos te indicarán si debes sacarte la licencia.

Buen artículo..Bueno Q pena. q pongan tantas pegas,Xq de eso de ser peligro ES conforme como lo cries(q en eso no tengo ni idea,Si solo con amor y sacarlo a pasear ya sea suficiente), Bueno vivo en Madrid,Espero porfa q puedas ayudar respondiendome con lo q contaré, Tengo un vecino q tiene una perrita de 5 a 6 meses (q la quiero un montón PERO en casa no me dejan tenerla) Y la perrita vive en el patio,Y Tiene el cruce del butt terrier y bóxer, Y es súper. buena y cariñosa,Y aquí a una semana ira El dueño a ponerle el chip, Y Me asombro de tantas tonterías q piden. Bueno la cosa q mi vecino No tiene tiempo de sacarla todos los días,Y Yo la saco por las noches desde hace 2 meses,Ya q no hay control(gracias a Dios) y bueno me gustaría saber Si a mí también me podrían Dar el permiso, para sacarla sin ningún problema,Osea el permiso puede estar en nombre de 2 personas,Osea mi persona,Y Del q figure el chip (mi vecino)?,E igual el seguro puede estar en nombre de los 2,Y cuánto se paga mensual el seguro,Y si es con atención médica cuánto se pagaría?….Mil gracias x tu respuesta

Para sacar a este tipo de perros a pasear, es necesario sacarse la licencia. Cada uno, propietario y paseador, tendrá que tener la suya propia. El seguro cubrirá a todos los que pasean al perro y lo hagan cumpliendo la ley.

En cuanto al precio y coberturas, depende de la edad del perro. Te aconsejo que visites nuestra web https://www.terranea.es/seguros-para-perros.aspx y hagas un cálculo rápido. Te llevará sólo un par de minutos y te mostraremos toda la información que nos solicitas.

Los seguros que tenemos se pagan de forma anual, no se puede fraccionar el pago.

Buenos dias, en mi ayuntamiento me indican que aqui no se censan los animales. Puede ser? es que quiero obtener una licencia y como uno de los pasos es censarlo….

Deberían indicarle dónde debe censarlo. Si es un perro considerado potencialmente peligroso por la ley, tiene que tenerle censado y tiene que sacarse la licencia.

buenos dias, tengo dudas sobre si mi perro es considerado ppp, el padre es un bull terrier americano de pura raza y la madre es un cruce de bull terrier mini y algo mas pero ese algo nose que es, mi duda es necesito licencia etc. la facciones agresivas del bull terrier no las tiene solo el largo hocico y los ojos chinitos y es bajito, mas que otro cachorros, tiene dos meses y pesara 3 o 4 kl. Espero que me podais ayudar y gracias de antemano.
Un saludo.

Buenas tardes Nora,
Lo mejor es que primero acudas a tu veterinario. Ellos son los que dan los certificados de raza donde indican si tu perro puede ser potencialmente peligroso (que son los que piden para sacarte la licencia). Si con ésto todavía quedan dudas, entonces te recomendamos que acudas a tu Ayuntamiento, que ellos te darán la información sin problema.
Esperamos haberte ayudado.
Un saludo,

Hola , tengo una duda que no sabia, tengo una perra presa canario cruzada con chip y seguro. Pero no sabia que ai que sacar licencia y tal, es obligatorio o solo con el seguro vale. Siempre la llevo con bozal y atada
Que te pediría la política si me parará?
Un saludo

Hola Jon,
Si tu perro es considerado como potencialmente peligroso en tu Ayuntamiento, debes sacarte la licencia. Lo mejor es que acudas allí y que te informen si tu perro es considerado como tal y así sales de dudas. En caso de que lo fuera, procura llevar siempre a tu perra con bozal y correa de menos de 2 metros, y llevar tu certificado de seguro o recibo. Así no deberías tener problemas en tu localidad.

Hola, mi novio padece esquizofrenia y siempre tubo perros de raza dobermann, ahora nos hemos ido a vivir juntos y yo desde que se endurecio la norma, decidí no volver a tener perro. Pero para el es una terapia y no quiere otro perro que no sea Dobermann, porque siempre los tubo. Le concederán la licencia? Nadie habla de este tipo de personas hacia la tenencia responsable de animales, ni que fuesen invisibles. Estas personas son los que más necesitan tener un animal. Yo no estoy de acuerdo en que lo tenga y no por su padecimiento, es que ami no me gustan los perros porque las ley vigente ex exagerada.

Hola Luzdivina, Es totalmente cierto que los animales son unos excelentes ayudantes para superar cualquier tipo de problema. Probablemente le concedan la licencia si supera todas las pruebas necesarias. Ya nos contarás que pasa al final, pero en caso de que no pueda ser un Doberman, hay un montón de perros en adopción que pueden convertirse en un gran apoyo. Un abrazo

Hola buenas yo mi pareja tiene un pitbull cruzado con América estanfor ella tiene el seguro la licencia yo mi pregunta es puedo sacar yo otra licencia para ese mismo perro

Hola Guillermo, si puedes, es más, según la ley, si quieres sacar a pasear al perro de tu pareja, debes tener también licencia para ello.

Buenas tardes:
Tengo una perra de raza dobberman, hay polémica sobre si se condidera ppp o no. Hay jurisprudencia en el norte de España( yo soy de Madrid) donde ha ganado el propietario contra el ayuntamiento que le denunció por no tener licencia. Las leyes( y la ley de ppp lo es) son a nivel estatal, por lo que no cabe diferente aplicación según qué comunidad autónoma. ¿Que opinas sobre esto?
Aitäh

Hola Fernando. A nivel Estatal hay ocho razas consideradas «peligrosas». Luego es cada Ayuntamiento, el que decide si un perro entra o no dentro de esta categoría por sus características físicas.
Como el Dóberman no está entre las ocho razas consideradas «peligrosas» a nivel estatal, si el Ayuntamiento no lo considera peligroso, aunque le multen, se puede recurrir la multa.
De todas formas, como depende mucho del Ayuntamiento, aunque no esté considerado «peligroso», si te vas de vacaciones a un lugar donde si este considerado y pasa algo, no tienes cobertura de ningún tipo.
Por eso, en mi opinión, es mejor prevenir por 53 euros al año, que enfrentarte a la posibilidad de que te pongan una multa entre 1.500 y 3.000 euros… Gracias a ti por animarte a comentar, y si quieres, estaría encantada de que subieses una foto de tu perro a nuestra sección de Blog de Fotos de PerrosPotencialmentePerfectos 🙂

Muchas gracias por responder. El no hacer la licencia no es por el dinero, sino por aceptar que consideren al doberman raza peligrosa y tener que llevarla atado y con bozal siempre. Un saludo.

Hola yo tengo una american standford adoptada desde hace un año vivo en barcelona y la verdad esq hay que hacer Muchisimo papeleo, los penales ya los tengo y el psicotecnico tambien, ahora creo que solo me falta censarlo en el ayuntamiento y sacar seguro creo.

Hola Mónica, la verdad es que tienes razón, hay que hacer mucho papeleo. Si quieres, nos puedes llamar al 91 640 30 01 para que te informemos de las distintas opciones que tienes para contratar un seguro. Y si tienes más dudas sobre los trámites, también te ayudamos a resolverlas ¡Mucho ánimo!

Hola, tengo un cruce de bóxer. Es bastante fuerte y musculoso, más bajito que un boxer y muy noble de unos 28 kg. Se considera ppp? No sé con qué esta cruzado. Vivo en Ibiza.

Hola Rosa, dependiendo de la comunidad se considera PPP o no, lo más fácil es que llames al Ayuntamiento y te informes.

Tere! Antes que nada, gracias por la informacion. Yo vivo en barcelona y aqui siempre estamos con la problematica de que si un bull terrier es considerado ppp. Unos dicen que si por las caracteristicas y otros no. Cual es la realidad. Si o no es ppp?. Que se puede presentar en el caso de que no sea y sin embargo te paren pidiendo documentqcion de ppp?. Aitäh

Hola Mayte, muchas gracias, me alegra que te haya parecido interesante 🙂
El caso del Bull Terrier siempre ha traído mucha confusión. Cuando modificaron la ley, no se le incluyo en la lista de perros «peligrosos», pero sin embargo, en muchos casos, la policía y/o el Ayuntamiento, lo catalogan como tal, por las características que tienen, como bien dices.
Si te piden los papeles, y te encuentras con un policía terco, puede llegar a sancionarte y es complicado retirar la multa, ya que por las características si que sería «peligroso». Siento no darte mejor noticias, pero lo más fácil, es tener todo en regla para evitarte un mal trago…

Pin
Send
Share
Send
Send